Welcome To My Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus.

We Are Here To Help

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus.

     乱碰乱撞的资源与想法

  今天看到一群友分享了一个免费的短信API接口,试了一下可以正常发出短信,觉得这资源很不多,但一次只能发一条,要是能群发多好呀,可以利用来群发公益广告等等。。

    探讨

   有了API,其实是可以做很多事的,这方面找了师傅级的@Lonwern 讨论了一下,说很容易实现的,要去吃饭了,吃完饭回来搞定它。。

    等待

没一分功夫,午休回来,没一会,就传了一份V0.1版过来测试了!那开发速度真是吓人呀,看来熟练到不用动脑的了,就像开机挂QQ,打开聊天窗口,就噼里啪啦的打字那样打代码了!比我一真在聊天打字还要快呢!~一个程序就这样诞生了。。。

    测试

  拿到软件很激动肯定想先试试咯,不过这版本没有操作说明!~(*^__^*) ,小窗口说明了一下功能:

1可以输入多个号码,支持多种格式,分号、逗号、顿号、换行分开都行
2会过滤重复号码
看看界面

image

再看看收到界面

image

再看看安卓电信和机收到没,也收到了

image

看来这免费短信的API接口还是挺给力的,发出和接收速度都非常快!~可以很好的利用它了,真的可能免费发短信公益广告哟,(*^__^*)