Welcome To My Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus.

We Are Here To Help

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet metus.

一开始,我在哪弄了台单反,确切点应该是微反,然后在某一景区,那里风景非常靓丽!全是高楼大下,我不停咔嚓咔嚓着,从风景的起始位一直拍,拍到差不多走完了那河边,应该是海岸边!
这时候才发现处自己拿的相机反了,一直把镜头对着自己眼,我就说嘛,以前拿着相机取景框都比平时肉眼看到的世界小嘛!这次看到为什么比例没有变化呢?还以为是自己第一次玩单反,没搞清楚景深呢,原来拿反了!换回来后,不停调对聚镜头,什么调动的镜头齿轮这么大,比电视上那些大楼钟点机械齿轮还要大,好不容易调动焦距后,先从糢糊到慢慢清楚起来,还在感叹这高科技的时候!
我看到了老婆在家等我回去带他到卫生院,说是要生了,我急着找摩托车锁匙,才记得车还在岳父那没送过来,发现这样麻烦了,就让你妈打电话叫四叔过来搭去,到了医院,我一直在门口等待…
我接着感觉还有和很多东西没准备,就出去买小孩需要的东西,发现很贵,就在责怪自己,当初明明想好要在网上买了的,在网上成批成批的买,那样会省很多的嘛!越想越后悔没好好准备!一急之下,一气!断了思路,一片黑,努力睁开眼睛,看到的是现在宿舍门,而不是在老家!原来一场梦!